van der Walle Verzekeringen Steenwijk spacer

Website Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Assurantiekantoor van der Walle BV-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Assurantiekantoor van der Walle BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Assurantiekantoor van der Walle BV. Assurantiekantoor van der Walle BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Assurantiekantoor van der Walle BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Assurantiekantoor van der Walle BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Assurantiekantoor van der Walle BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Assurantiekantoor van der Walle BV en Assurantiekantoor van der Walle BV geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Assurantiekantoor van der Walle BV.
Tevens is Assurantiekantoor van der Walle BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Assurantiekantoor van der Walle BV die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Assurantiekantoor van der Walle BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
Webdesign